Ekonomické stavby skúsenosti

Ekonomické stavby skúsenosti

Ekonomické stavby diskusia

Ekonomické stavby skúsenosti

Ako vyzerá šťastie

Jiří a jeho priateľka z Kunčíc nad Labem mali cestu k vlastnému domu o trochu ľahšiu, pretože im patril stavebný pozemok. Rozhodli sa pre spoluprácu na základe referencie Ekonomických stavieb a tak sa v priebehu krátkeho času mohli nasťahovať. Využili sme pozvanie mladého páru na prehliadku novostavby a pri tej príležitosti sme im položili niekoľko otázok.

Jiří, aké bolo vaše pôvodné bývanie?
Bývali sme každý zvlášť v domoch svojich rodičov. Pochádzame z jednej dediny a pretože sme chceli žiť spolu, rozhodli sme sa pre stavbu vlastného domčeka. Mali sme k dispozícii vhodný pozemok, ktorý poskytoval dostatok miesta pre dom aj veľkú záhradu.
 
O stavbe svojpomocou ste neuvažovali?
Od začiatku sme boli rozhodnutí nechať si dom postaviť takzvane na kľúč. Naše schopnosti a znalosti v obore stavebníctva sú minimálne a nechcelo sa nám obetovať čas na zdĺhavé budovanie  vlastnými silami. Výhodou spolupráce so stavebnou firmou je práve tá úspora času potrebného na stavbu, ale hlavne záruka na vykonané práce.

Prečo ste si vybrali ES a kde ste na nich našli kontakt?
Ponuka a skúsenosti Ekonomických stavieb je podľa môjho názoru na českom a slovenskom trhu najlepšia. My sme začínali s hľadaním vhodnej firmy v našom okolí a prezerali sme si katalógy typových domov. Navštívili sme aj ukážkové domy rôznych stavebných firiem na výstavisku v Prahe a v Brne. Konkrétne na Ekonomické stavby sme našli kontakt na internete  a následne sme ich navštívili na výstave FOR ARCH.

Čo bolo rozhodujúce pre vašu voľbu spolupracovať s Ekonomickými stavbami?
Skúsenosti Ekonomických stavieb, a zároveň nás oslovila komplexnosť ponúkaných služieb, zabezpečenie všetkých potrebných vecí,  súvisiacich so stavbou domu. Nadštandardné služby  sú klientom poskytované bezplatne, ľudia z  ES za vás vybavia stavebné povolenie, pomôžu s projektom, finančnou otázkou, výberom  materiálu - doslova so všetkým, čo sa okolo stavby vyskytne. My sme si tak ušetrili nielen peniaze, ale predovšetkým čas a starosti.

Pomohol vám pri výbere domu katalóg Ekonomických stavieb?
To áno, my sme mali predstavu o veľkosti domu, čo sa týka počtu miestností a potreby garáže, ale inak nič. Snažili sme sa nájsť projekt, v ktorom by mal každý z nás svoj priestor a zároveň sme položili dôraz na to, aby bola pre nás únosná aj výška mesačných splátok. Taký dom sme našli v katalógu ES a zmenili sme len niekoľko detailov na prízemí.

Po úprave projektu zdarma je v ponuke ES tiež bezplatné vybavenie stavebného povolenia. Využili ste aj túto možnosť?
Áno, pretože vybavovaniam na úradoch sa snažíme vyhýbať. Máme za sebou pár nepríjemných skúseností, čo v Čechách nie je ničím neobvyklým. Na našom pozemku neboli zavedené inžinierske siete a tieto problémy skomplikovali vybavovanie stavebného povolenia.

Ako ste stavbu financovali?
Čiastočne z vlastných zdrojov, pretože sme mali nejaké peniaze našetrené. Väčšiu časť z ceny ale pokryl hypotekárny úver. Vzali sme si hypotéku na tridsať rokov. U nás je to ešte neobvyklé, ale za hranicami nášho štátu je to už bežné. Väčšina mladých ľudí je nútená voliť dlhšie splátkové obdobie aby dosiahli na výšku mesačných splátok.

Zasahovali ste do tvorby detailného rozpočtu stavby?
Znížili sme konečnú cenu tým, že sme vynechali na dome niektoré prvky, ktoré pre nás neboli dôležité. Napríklad sme oproti pôvodnému návrhu vyčiarkli výklenok s balkónom. Ďalej sme si niektoré práce v interiéri vykonali sami, napríklad položenie podlahy alebo vymaľovanie domu. Výhodou je, že sa môžete v diskusii z Ekonomickými stavbami dopredu dohodnúť, čo bude cena obsahovať a čo si urobíte sami. Možnosť zapojiť sa do stavebných prác nám iná spoločnosť neponúkla.
 
Boli ste na stavbe aj mimo plánovaného odovzdávania jednotlivých dokončených etáp?
Stavbu sme sledovali takmer nepretržite. Tým môžete predísť možným nezrovnalostiam a doladiť počas budovania niektoré svoje požiadavky. Mali sme na stavbe technický problém s umiestnením schodiska. Náš manažér stavby však mal pre nás riešenie a tak sa po krátkom prerušení vo výstavbe pokračovalo.
 
Ako sa vám žije v novom dome?
Veľmi dobre. Panuje tu pohoda. Vždy zvyknem priateľom hovorievať – ak chcete vidieť, ako vyzerá šťastie – príďte sa pozrieť k nám.

Ďakujeme Ekonomické stavby skúsenosti.

Katalóg rodinných domov zadarmo

Newsletter - odber novniek